تبلیغات
سراب دیروز ؛ امروز و فردا - انتقاد امام جمعه سراب از قردادهای میلیاردی فوتبالیست‌ها قراردادهای چند میلیاردتومانی فوتبالیست‌ها برای افکار عمومی قابل قبول نیست 92/056/03