تبلیغات
سراب دیروز ؛ امروز و فردا - به مناسبت درگذشت استاد نامدار حوزه علمیه قم آیت اللَّه «قدرت اللَّه وجدانی فخر» (1375 ش)از علماء برجسته شهرستان سراب (جهیزدان)