تبلیغات
سراب دیروز ؛ امروز و فردا - دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان سراب: اشتغالزایی از محل تسهیلات بنگاه‌های زود بازده در سراب برای 3300 نفر 92/05/12