تبلیغات
سراب دیروز ؛ امروز و فردا - با انتقاد از ضعیف بودن جامعه قرانی سراب امام جمعه سراب: قران محور برنامه های مساجد باشد 92/05/05